Sissy Schneider, Vitrine #4, sonneundsolche, exhibition

Vitrine #4

 

Sissy Schneider

 

Eröffnung 16.12.2018, 15-18h

 

17.12.2018.-10.2.2019